propostes de futur

Aquests són els eixos del nostre programa per un futur millor i d’estimació per Sant Joan Despí. Em comprometo a seguir treballant com ho hem fet fins ara, amb tota la ciutadania i amb un bon equip de govern al vostre servei.

EDUCACIÓ, MOTOR DE CIUTADANIA, COHESIÓ I OPORTUNITATS

L’educació és un element de transformació social i econòmica que contribueix a la igualtat d’oportunitats.

• Impulsarem els programes d’acompanyament a l’estudi i donarem suport a la coordinació entre el professorat de les diferents etapes educatives.

• Contribuirem a una transició eficaç escolatreball amb els programes PFI (PTT), la FP dual, i fomentarem la formació al llarg de la vida.

• Seguirem incentivant l’ús i coneixement de llengües estrangeres mantenint el teatre en anglès, ajuts d’estades lingüístiques a Irlanda i suport als centres i a l’Escola d’Idiomes Moderns de la UB.

• Mantindrem la xarxa d’escoles bressol municipals de qualitat.

• Continuarem donant suport a les famílies amb els programes d’acompanyament i formació, a les AMPES i als seus projectes educatius.

• Considerem important la inclusió dels infants a les nostres escoles però també considerem molt important dotar dels recursos necessaris als centres educatius per dur-la a terme.

• Impulsarem el treball conjunt entre els equips de professorat dels centres educatius en aquells temes que els són comuns.

• Continuarem oferint els programes educatius per als infants, com ara el teatre per a nadons i primera infància, els espectacles infantils i familiars, així com els tallers educatius d’experimentació i expressió plàstica, i l’Hora del Conte a les biblioteques.

COMPROMÍS AMB L'OCUPACIÓ I LA FORMACIÓ

La nostra prioritat és fomentar l’ocupació i la formació de les persones aturades afavorint la contractació estable i de qualitat que permeti als ciutadans i ciutadanes desenvolupar el seu projecte de vida a la nostra ciutat.

• Impulsarem la formació ocupacional i el reciclatge professional per a persones aturades a través de diferents programes orientats a joves i adults.

• Mantindrem el suport i l’orientació a les persones que es troben en un procés de recerca activa de feina i incrementarem el nombre d’ofertes laborals a través de la borsa de treball.

• Millorarem els programes d’incentius per a la contractació de persones aturades per empreses i comerços del municipi.

• Continuarem apostant per la contractació de persones aturades del municipi amb plans ocupacionals i ampliarem el nombre de contractes d’un any.

POLÍTIQUES SOCIALS A L'ABAST DE TOTHOM

Apostem per un model de serveis a les persones des de la proximitat i en tres pilars: família, barri i cohesió social.

• Continuarem donant prestacions econòmiques per lluitar contra l’exclusió social i per garantir els subministraments bàsics (alimentació, lloguer, aigua, llum i gas).

• Garantirem l’atenció domiciliària per a persones grans, persones amb discapacitat i/o dependència.

• Treballarem en xarxa amb els agents socials i el tercer sector per garantir una acció coordinada i integrada per a la ciutadania i donarem suport als programes socioeducatius.

FOMENT DE L’ECONOMIA LOCAL I ATRACCIÓ DE NOVES ACTIVITATS

El Polígon d’Activitat Econòmica Fontsanta, clau per a la dinamització de l’activitat empresarial i el creixement econòmic de la nostra ciutat.

• Treballarem per afavorir la instal·lació de noves empreses a la ciutat, cercant sectors estratègics amb capacitat tractora per garantir una ocupació plena del nostre polígon.

• Continuarem treballant per transformar el polígon, perquè sigui un pol d’atracció per a l’activitat econòmica i avançant cap a una economia del coneixement i amb valor afegit.

• Donarem suport a la iniciativa emprenedora a través de diferents serveis com l’assessorament empresarial, els centres d’empreses municipals, el Punt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE) i els programes d’emprenedoria en anglès als centres de secundària.

EL NOSTRE COMPROMÍS AMB EL MEDI AMBIENT

Protegirem el nostre territori urbà, agrícola i fluvial per tal que la ciutadania gaudeixi d’un estil de vida saludable.

• Intervindrem en el desenvolupament del projecte del riu i crearem l’itinerari de natura pel riu i recuperarem l’àrea de lleure.

• Realitzarem el Pla d’adaptació al canvi climàtic de Sant Joan Despí.

• Crearem una aula mediambiental al Parc de la Fontsanta i consolidarem les jugateques ambientals als parcs de Torreblanca i Fontsanta.

• Impulsarem campanyes de sensibilització i educació ambiental en matèria d’aigua, energia, residus i qualitat de l’aire.

• Implementarem nous sistemes de recollida selectiva amb l’objectiu d’arribar al 50% de reciclatge a la ciutat i impulsarem un Pla de reducció de plàstic.

• Crearem un programa de ciència ciutadana per a l’estudi i la millora de la biodiversitat.

• Facilitarem les estratègies per a la transició energètica.

EL NOSTRE MODEL DE CIUTAT: UN ESPAI PÚBLIC PER A TOTHOM

Cal que els ciutadans i ciutadanes de Sant Joan Despí tinguin espais per viure i conviure, en les millors condicions.

• Millorarem els carrers i places de diferents barris, com per exemple Francesc Macià, Passeig del Canal, Bisbal del Penedès, Seu d’Urgell, Vendrell, Vall d’Aran i Plaça Ma Aurèlia Capmany garantint l’accessibilitat.

• Avançarem cap a carrers sense pals elèctrics i línies, amb lluminària LED i renovarem els fanals perimetrals del Barri Residencial Sant Joan.

• Continuarem treballant, amb el Ministeri d’Obres Públiques i la Generalitat, en el projecte de transformació de la B-23 i la connexió d’aquesta amb la AP2 i AP7 des de la BV-2001.

• Mantindrem adequadament els espais verds de la ciutat, creant i renovant diferents espais de la ciutat com les zones verdes i millorarem l’skate park de la Fontsanta.

• Posarem en marxa el Centre Cívic al Barri de Les Begudes i remodelarem el Centre Cívic de Les Planes incorporant horts urbans per a l’esplai.

PER UNA MOBILITAT SOSTENIBLE

Potenciarem el pla de mobilitat urbana com a instrument de reflexió sobre l’ordenació de la nostra ciutat i la seva connectivitat, prioritzant aquelles actuacions dirigides a fomentar una mobilitat sostenible.

• Ampliarem l’actual sistema d’e-bicibox fent-lo compatible amb el sistema Bicing de la ciutat de Barcelona.

• Ampliarem la xarxa de carrils bici de la ciutat amb la construcció de carrils bici a diferents carrers i a la B-23 fins a l’entrada de la Diagonal.

• Aprovarem l’ordenança sobre la circulació de bicicletes, vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes.

• Ampliarem l’oferta d’electrolineres al municipi.

• Posarem en funcionament un sistema de motos elèctriques de lloguer, “motosharing”.

• Impulsarem l’aparcament gratuït per a residents a tots els barris per facilitar-lo als veïns i veïnes.

HABITATGE COM A GARANTIA D'UN PROJECTE DE VIDA A LA CIUTAT

A Sant Joan Despí pots fer plans de futur adquirint habitatge assequible -de lloguer o compravenda- o bé rehabilitant el teu habitatge. Treballarem perquè els joves no hagin de marxar de la nostra ciutat.

• Construirem 68 habitatges de protecció oficial situats entre l’Avinguda Barcelona i el carrer Fontsanta al Barri de Les Planes, 18 habitatges a l’antiga Metalarte al Barri Centre i 64 habitatges al barri de Les Begudes.

• Finalitzarem els 48 pisos de lloguer assequible d’Avinguda Generalitat i construirem 65 pisos més de lloguer al Barri de Torreblanca.

• Expropiarem l’estructura inacabada de l’Avinguda Barcelona i construirem 115 pisos de protecció oficial.

• Es construiran 200 habitatges públics més en els nous plans com ara el de la ITV.

• Impulsarem un programa de rehabilitació d’habitatges per a la instal·lació d’ascensors, rehabilitació de façanes, eficiència energètica i accessibilitat.

UN COMERÇ DE PROXIMITAT I UNS MERCATS MUNICIPALS DE QUALITAT

Cal consolidar el model de comerç urbà de proximitat, que garanteixi la qualitat i la diversitat comercial en els principals eixos de la ciutat a través de diferents accions i programes.

• Realitzarem campanyes de promoció del comerç local en diferents moments de l’any i continuarem aprofundint en el desenvolupament dels recursos tecnològics orientats a l’activitat comercial.

• Desenvoluparem i revisarem periòdicament el Pla d’Usos Comercials, garantint un mix comercial atractiu als eixos comercials i incentivant, mitjançant un programa de subvencions, a aquells comerços que millorin la seva atractivitat comercial.

• Continuarem treballant per consolidar i millorar els mercats municipals de Sant Joan Despí, revisant el seu model de gestió i estudiant la possibilitat de posar en marxa canals de venda on-line i distribució als domicilis.

LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT, EMANCIPACIÓ I PARTICIPACIÓ

Treballarem perquè els joves es puguin emancipar (habitatge assequible i ocupació) i puguin gaudir de la seva joventut.

• Crearem un programa anual d’oci nocturn alternatiu estable amb activitats lúdiques, culturals i esportives a realitzar durant les nits dels caps de setmana.

• Ampliarem les hores d’assessoria de l’Oficina Jove en temes de salut i educació sexual i afectiva.

• Sensibilitzarem i crearem programes per facilitar la mobilitat dels i les joves a l’estranger.

• Fomentarem la participació dels i les joves dins i fora dels centres educatius a través del programa de beques INFOPAR.

PER UNA PLENA IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES

Continuarem treballant per una ciutat igualitària on tothom tingui els mateixos drets, oportunitats i visibilitat.

• Consolidarem el Servei d’Informació i Atenció a les dones de Sant Joan Despí (SIAD).

• Desenvoluparem el Pla d’Equitat de Sant Joan Despí.

• Promourem accions coeducatives, tant formals com informals, que fomentin la reflexió i l’educació en el feminisme. • Impulsarem polítiques transversals per donar visibilitat al col·lectiu LGTBI+.

• Reforçarem el nostre compromís contra qualsevol manifestació de violència masclista.

EL RESPECTE I LA CURA DELS ANIMALS COM A VECTOR ÈTIC DE LA NOSTRA POLÍTICA

Fomentarem el respecte entre la ciutadania i els animals combatent l’abandonament d’animals de companyia i actuacions conjuntes amb les associacions i entitats dedicades a la protecció dels animals.

• Crearem una secció d’informació sobre benestar animal a la pàgina web municipal.

• Realitzarem campanyes de sensibilització sobre la tinença responsable d’animals i promourem els comportaments cívics a l’espai públic per part dels propietaris i propietàries d’animals domèstics.

• Formarem als equips d’agents de l’autoritat municipal especialitzats en la recollida d’animals exòtics, el maltractament i la venda il·legal d’animals en general.

• Promourem, en col·laboració entre l’administració i les associacions felines, l’adopció dels gats que siguin domesticats.

GENT GRAN, PROMOCIÓ DE L’ENVELLIMENT ACTIU A LA CIUTAT

Tenim com a objectiu aconseguir que les persones grans visquin amb seguretat, amb l’atenció que necessiten i que participin plenament en la societat.

• Consolidarem el nou Centre de la Gent Gran al Barri de Les Planes amb activitats, propostes i serveis que cobreixin les necessitats del col·lectiu

• El nou Centre de Gent Gran del barri de Les Planes disposarà d’un Centre de Dia i s’obrirà en els propers mesos un altre Centre de Dia al barri Centre-Eixample, al costat de la Residència de Gent Gran Sophos.

• Promourem la participació de la gent gran consolidant la xarxa d’accions i voluntaris i voluntàries del Banc del Temps i el Voluntariat de la Gent Gran.

• Treballarem per oferir vies que permetin l’adaptació dels habitatges a les necessitats que emergeixen en envellir i les diferents alternatives d’habitatge en cas que no sigui recomanable romandre a casa.

• Impulsarem un programa que contribueixi a reforçar les relacions socials de les persones grans que se senten soles.

ESPORT, PER UN ESTIL DE VIDA SALUDABLE I ACTIU DURANT TOTA LA VIDA

Cal continuar ampliant les opcions de pràctica esportiva i ampliar la cultura esportiva com a model de vida sana, activa i referent de qualitat de vida.

• Ampliarem les opcions de pràctica esportiva a la ciutat per arribar a totes les persones i a tots els esports que es practiquen a la ciutat.

• Crearem una línia de pràctica esportiva de lleure, fent servir els espais públics: parcs, camins saludables, places i la zona del riu.

• Potenciarem, de forma significativa, l’esport femení de base i de competició que desenvolupen les nostres entitats. • Ampliarem els espais per a la pràctica esportiva.

• Estudiarem la possibilitat d’ampliar els espais de les piscines recreatives Fontsanta.

• Recolzament a les entitats per al seu creixement i suport amb formació i assessorament.

• Modernitzarem tecnològicament els equipaments esportius municipals en tots els àmbits: maquinària, App, web,…

SANT JOAN DESPÍ COM UNA PEÇA DE TRENCADÍS EN UN ESCENARI CULTURAL UNIVERSAL

Cal un esforç complementari en la consolidació de la cultura com a eix vertebrador de l’estratègia de desenvolupament de la ciutat.

• Reforçarem el binomi educació - cultura posant l’accent educatiu a l’acció cultural i apostant per la cultura com element educatiu.

• Millorarem la biblioteca Miquel Martí i Pol amb la creació d’espais de treball per a grups, canvi de mobiliari i espai multimèdia.

• Posarem en marxa, a les dos biblioteques, la radiofreqüència.

• Crearem paquets turístics que integrin la oferta cultural i gastronòmica.

• Promourem el patrimoni arquitectònic i cultural modernista de Josep Maria Jujol.

• Mantindrem el programa d’Arts Escèniques a la ciutat TEATREDESPÍ, amb una proposta d’alta qualitat en espectacles de dansa, teatre, música i cinema. Continuarem treballant en la promoció del teatre amateur de la ciutat.

• Impulsarem la creativitat dels i les artistes locals: pintors, ceramistes, escriptors,....

LES ENTITATS COM A MOTOR DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Donarem suport al moviment associatiu per tal de millorar les condicions de prestació dels serveis que realitzen a la comunitat i la millora del seu funcionament democràtic.

• Continuarem reforçant els plenaris d’entitats com a espai d’informació i coordinació de la xarxa d’entitats locals.

• Impulsarem programes de formació per a les entitats. Oferirem assessorament i suport a la seva millora organitzativa.

• Mantindrem el suport a les entitats a través de convenis i subvencions als diferents projectes.

COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL DESENVOLUPAMENT

Hem de fer de la cooperació internacional al desenvolupament, una política que potenciï el foment de la solidaritat, de la pau, la llibertat i els drets humans, la justícia i el diàleg entre les cultures.

• Seguirem amb la convocatòria anual de subvencions a projectes de cooperació internacional.

• Treballarem per assolir els objectius previstos al Pla Director de Cooperació.

• Realitzarem campanyes anuals amb els Drets del Infants i tallers als centres de secundària promovent els valors de la pau i el respecte als drets humans.

LES POLÍTIQUES DE SALUT DES DE LA PROXIMITAT

Volem seguir contribuint a garantir actuacions comunitàries que incideixin en els factors de risc i les malalties evitables, així com en els factors estructurals que condicionen la salut.

• Continuarem treballant amb la ciutadania l’alimentació i la pràctica esportiva per a la millora de la salut de les persones.

• Realitzarem campanyes de sensibilització i educació d’hàbits saludables i sostenibles dirigits a les escoles i la promoció dels productes agrícoles de promixitat als menjadors escolars.

• Ampliarem el programa Cardioprotegir Sant Joan Despí amb la instal·lació de més desfibril·ladors per aconseguir una ciutat cardioprotegida.

• Continuarem i millorarem la prevenció, control i inspeccions d’higiene alimentària, salubritat i control de plagues.

• Implementació del nou Pla de Salut.

UNA ADMINISTRACIÓ MÉS EFICIENT I PROPERA A LA CIUTADANIA

El Bon Govern implica una major transparència i la complicitat i la cooperació de les entitats i la ciutadania en general, de manera que contribueixin a incrementar l’eficiència i la qualitat dels serveis públics.

• Facilitarem que la totalitat dels tràmits municipals es puguin realitzar des de qualsevol canal d’atenció.

• Implementarem la contractació 100% electrònica que garanteixi la transparència.

• Desenvoluparem el pla de formació dels empleats i empleades públics per garantir les innovacions en la gestió pública.

• Treballarem per mantenir anualment el compliment del 100% del indicadors avaluables al Segell InfoParticipa.

• El govern municipal seguirà garantint l’equilibri financer i els pressupostos municipals sanejats amb transparència.

SEGURETAT I CONVIVÈNCIA

Seguirem treballant per tal que Sant Joan Despí continuï essent una de les ciutats més segures del nostre entorn, a través de la millora de les dotacions i la coordinació efectiva dels diferents cossos de seguretat.

• Continuarem reforçant la plantilla i els serveis i prestacions de la Policia Local, potenciant la policia de proximitat.

• Establirem sistemes de control de trànsit de la ciutat, per tal de garantir un ús respectuós a les vies públiques.

• Incrementarem i renovarem el parc mòbil policial incorporant progressivament el vehicle elèctric.

• Mantindrem el Servei d’Agents Cívics, incrementant la dotació.

• Impulsarem el Pla Local de Seguretat.